Aktuellt

Här bygger vi en ny LSS-boende åt vår partner.

juni 24, 2024

Här bygger vi en ny LSS-boende åt vår partner.

Huset ska utrustat med modern, hälsofrämjande teknologi och har ritats med hjälp av en psykolog för att ge de boende en trygg och bekväm hemmiljö

Projekten har vi startat 2024-03-01 och ska avsluta 2024-11-30