Kvalitet & Miljö

Gremal Bygg AB har ett stort kvalitets- miljö- och arbetssäkerhetstänkande.

Vi värnar om vår miljö och fokuserar på att i högsta möjliga mån hålla ett gott miljö- och hållbarhetstänkande i hela vår organisation.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Vår kvalitets- och miljöpolicy syftar till att vi alltid ska förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete kontinuerligt, och aktivt följa dessa mål och de gällande kraven på ISO-standarder. Vi eftersträvar även att använda oss av material och metoder som är hållbara och skonsamma mot vår miljö.

Detta är ett ständigt pågående arbete som är en naturlig del av inom företaget. Vi både fokuserar och genomför uppföljningar på hur vi kan arbeta för att till exempel minska våra utsläpp och arbeta på ett sätt som är mer hållbart.


En säker arbetsmiljö med högt säkerhetstänk

När det gäller vår arbetsmiljö har vi ett högt säkerhetstänk och arbetar aktivt med att förhindra och förebygga olyckor under en arbetsdag. Det innebär analyser, riskbedömning, utbildning samt ett gediget och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är verkligen måna om vårt team, och att de varje dag ska känna sig trygga och säkra när de är ute och jobbar tillsammans.


Kontinuerliga vidareutbildningar

Då våra medarbetare kontinuerligt utbildas i både arbetssäkerhet, miljö- och kvalitetsarbete har de både ett högt kvalitets- samt säkerhetstänkande i sitt mindset. Där vi genom rutiner och vår långa erfarenhet av ett säkert arbetssätt tillsammans ser till att arbeta på ett säkert sätt.

Kvalifikationer

BMKA består av följande fem huvuddelar:
  • Certifieringsregler
  • Produktkrav
  • Utbildningskrav
  • Krav på projektrutiner
  • Krav på administrativa rutiner

Denna certifiering hette tidigare BF9K och BKMA är ett system som är anpassat för byggbranschen i kvalitet-, miljö- och arbetsskyddsarbete. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur vi på Gremal Bygg uppfyller de krav som ställs på oss beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under 2024 kommer vi på Gremal Bygg AB att ha vårt certifikat klart.


Medlemskap hos Byggföretagen

Vi är sedan tidigare medlem hos Byggföretagen. Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.